Notities


Met het uitbrengen van de bijgestelde kadernota rechtmatigheid 2018 zijn de notities die de commissie BBV eerder heeft uitgebracht op het gebied van rechtmatigheid vervallen: de informatie is opgenomen in de kadernota. Dat geldt ook voor eerder gestelde vragen en antwoorden daarop.