Kadernota rechtmatigheid


De commissie BBV (eerder het platform rechtmatigheid) geeft in de Kadernota de visie over de invulling van het begrip rechtmatigheid in de controleverklaring van decentrale overheden. Dit document is bedoeld voor bestuurders en ambtenaren van provincies, gemeenten en waterschappen en voor accountants. De kadernota behandelt de belangrijkste vraagstukken uit de praktijk. Rechtmatigheid is voortdurend in ontwikkeling. Daarom is het niet mogelijk een "tijdloze‟ visie te geven. Jaarlijks of zodra de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven zal de commissie BBV deze Kadernota actualiseren.

De Kadernota heeft het karakter van een zwaarwegend advies. Dit betekent dat er vanuit wordt gegaan dat de nota wordt opgevolgd door de relevante partijen.