Rechtmatigheid


rechtmatigheid

Het BADO

Het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) geeft de minimumvereisten voor de accountantscontrole weer.