Commissie BBV


profiel

Leden van de commissie BBV

Uitgangspunt bij de samenstelling van de commissie is dat expertise uit alle relevante doelgroepen in de commissie aanwezig is. De voorzitter is door de Minister van BZK benoemd en het ministerie van BZK voert ook het secretariaat. De overige leden zijn benoemd door de voorzitter van de commissie. De meeste van hen zijn voorgedragen door de doelgroepen, zoals de VNG, het IPO en het CBS. Ondanks dat de leden een bepaalde doelgroep vertegenwoordigen nemen alle leden deel zonder last.