Richtlijnen


In de praktijk is gebleken dat het publiceren van een vragen & antwoorden beperkingen kent. Zo is gebleken dat bij gebruikers vragen leven over de precieze status van een gepubliceerd antwoord. Daarom heeft de commissie BBV besloten om in navolging van de RJ een overzicht richtlijnen te publiceren waarbinnen onderscheid is gemaakt in stellige uitspraken en aanbevelingen. Deze stellige uitspraken en aanbevelingen komen vooral voort uit de notities van de commissie.

De betekenis van stellige uitspraken en aanbevelingen praktijk verschilt. Bij stellige uitspraken mag verwacht worden dat hiervan slechts wordt afgeweken indien daarvoor goede, gemotiveerde gronden zijn. De afwijkingen en de gronden daarvoor moeten in de begroting en/of jaarstukken worden vermeld. Aanbevelingen zijn niet verplichtend maar dienen wel om steun en richting aan de praktijk te geven.

Hiernaast is een totaaloverzicht te vinden van Richtlijnen die zijn opgesteld door de commissie BBV.