Notitie Gebeurtenissen na balansdatum


De eerdere notitie Gebeurtenissen na balansdatum is geactualiseerd.

De notitie onderscheid de verschillende stadia van het opstellen van de jaarstukken en hoe om te gaan met nieuwe informatie in deze stadia.