Nieuwsbericht commissie BBV


Informatie uit de laatste vergadering van de commissie BBV.

In de vergadering van 22 februari heeft de commissie BBV de notitie Gebeurtenissen na balansdatum goedgekeurd; deze is op de website geplaatst. Bekeken wordt of er nog meer voorbeelden worden toegevoegd. Ook de notitie Nadere uitleg tussentijds winst nemen grondexploitaties is vastgesteld en gepubliceerd. Doel van deze notitie was meer duidelijkheid te beiden over het toepassen van de methodiek om winsten te berekenen. De inhoud van deze notitie zal worden betrokken bij het t.z.t. herzien van de notitie grondexploitatie; ook doordat er nog regelmatig vragen binnen komen lijkt herziening nodig.