Kadernota rechtmatigheid 2017 gepubliceerd


De commissie BBV heeft de Kadernota Rechtmatigheid 2017 gepubliceerd. De kadernota is geactualiseerd, maar niet ingrijpend veranderd. De specifieke onderwerpen (voorheen paragraaf 3.7 t/m 3.10) zijn nu in een apart hoofdstuk opgenomen (hoofdstuk 5). Daarnaast is de beoordeling van fouten en onzekerheden bij de rechtmatigheidscontrole (voorheen paragraaf 3.6) opgenomen in een apart hoofdstuk (hoofdstuk 6).