V&A over verwerking wijzigingen grondexploitaties


De Commissie heeft de afgelopen weken een aantal keer de vraag ontvangen hoe de wijzigingen rondom de  grondexploitaties moeten worden verwerkt in de jaarrekening 2016. Betreft het een stelselwijziging of een schattingswijziging? En dient er een herberekening van de grondexploitaties per 1-1-2016 te worden uitgevoerd? In V&A 2017.047 wordt ingegaan op de verwerkingswijze van de wijzigingen rondom grondexploitaties.