Checkpunten o.a. vernieuwing BBV en jaarstukken 2017


De commissie BBV heeft een korte notitie opgesteld over de gevolgen door de vernieuwing BBV voor het opstellen van de jaarstukken met ingang van 2017. Tevens zijn er notities uitgekomen in 2017 en is er een wijzigingsbesluit van de BBV geweest.

De belangrijkste checkpunten vanuit de vernieuwing BBV zijn vermeld. Tevens is aangegeven welke notities daarover en in 2017 zijn gepubliceerd door de Commissie BBV. Ook is er nog een wijzigingsbesluit BBV geweest.


Checkpunten vernieuwing BBV voor jaarstukken 2017