Aanvulling Tussentijds winst nemen grondexploitaties


Naar aanleiding van vragen over de wijze van het vaststellen en het volgens de Percentage of completion (Poc) berekenen van tussentijdse winst bij grondexploitaties heeft de commissie BBV een handreiking opgesteld voorlopig als aanvulling op de notitie grondexploitatie.

De notitie bevat naast verduidelijking van begrippen en de toepassing ervan ook voorbeelden van de wijze van winstbepaling en berekenen van tussentijdse winst.